logo

MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO

Ett bekvämt sätt att betala hyran.

Medgivande

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdrag. Swedbank har ibland fem siffror ex. 8927-9. Utelämna då femte sifrran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer skall börja med 6. Har du personkonto i Nordea, använd 3300 som clearingnummer.

Godkännande av villkor

Underskrift

I och med slutligt godkännande och underskrift ovan intygar du att du är den som fyllt i och skriver under detta medgivande till betalning via autogiro.

Betalningsmottagare: CoBy Fastighets AB